η συμφορα

Exercitia

Imagines

Certamina:

Dionysos: