ο κυκλωψ

legenda

[IT] Per il corretto utilizzo, visualizzare in modalità ‘schermo intero’.
[LA] Quo melius haec exercitia usurpentur, eadem toto albo inspice!
[EN] Please use ‘full screen’ mode for a correct visualisation.

Τὰ πρόβατα καὶ οἱ μαθηταί· ἐξ Ἰωάννου εὐαγγελίου
Πηνελόπη ὑπ'Ὀδυσσέως λείπεται

exercitia

imagines